Nizami Bələdiyyəsinin Daimi Komissiyaları

Yusifova Ayan Xəyal qızı
Sosial məsələləri daimi komissiyasının sədriCəfərova Nərmin Bəşir qızı
Gənclər, idman məsələləri daimi komissiyasının sədriNorvuzova Xəyalə Akif qızı
Ekologiya, ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri daimi komissiyasının sədri
Müseyibov Səddam Qəşəm oğlu
Yerli və beynəlxalq əlaqələrin qurulması məsələləri daimi komissiyasının sədri