Bələdiyyə qulluqçuları
Məsimov Vaqif İsmayıl oğlu
İşlər müdürü

Qəribova Səadət Qəşəm qızı
Baş mühasib
-

Abbasova Yeganə Ziyad qızı
Kadr və sənədləşdirmə üzrə Baş mütəxəssis

İsmayılova Aytən Mirəhməd qızı
Vergi ödənişləri və məlumatı üzrə baş mütəxəssisMəmmədzadə Müjgan Hüseynbala qızı
İctimayyətlə əlaqələr üzrə baş mütəxəssis
-

Nəsibova Xuraman Nəsib qızı
Vergi ödənişləri və qeydiyyatı üzrə baş mütəxəssis
Zeynalov Murad Tariyel oğlu
Vergi ödənişləri və məlumatı üzrə mütəxəssis

-

Səfərova Solmaz İlham qızı
Vergi ödənişləri və məlumatı üzrə mütəxəssis

Sona Bəylərli
Mühasib
Quliyev Natiq Bəylər oğlu
Mühəndis